Jóváhagyták az új Ausztria-Magyarország Együttműködési Programot!

2015. június 30-án végre célba értünk: Az Európai Bizottság jóváhagyta az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Programját. (Együttműködési Program LETÖLTÉSE) Ezzel zöld utat kaptunk az újabb határon átnyúló projektek támogatásához 2020-ig.

Alább olvashatják az Európai Bizottság hivatalos sajtóközleményét.

Az Európai Bizottság ma új, határokon átnyúló együttműködési („Interreg”) programot fogadott el, amelynek keretében az uniós regionális alapokból több mint 78 millió euróval segíti az Ausztria és Magyarország közötti határ mentén húzódó régió fejlődését. A nemzeti társfinanszírozással együtt a program költségvetése meghaladja a 95 millió EUR-t.

A program elfogadása kapcsán Corina Cretu regionális politikáért felelős biztos így fogalmazott: „Ez a határszakasz szimbolikus jelentőségű Európa számára: Magyarország történelmet írt, amikor 1989 májusában elkezdte lebontani az osztrák–magyar határon húzódó szögesdrótkerítést. Most, 25 év elteltével a határon átnyúló együttműködés útjában álló, még meglévő akadályokat próbáljuk lebontani. Az új Interreg program hozzájárul majd, hogy az ebben a régióban élő és működő polgárok és vállalkozások életét megkönnyítendő, több területen is továbbfejlesszük az együttműködést – a környezetvédelemtől új határátkelőhelyek létesítéséig.”

A program egyes még megoldatlan kérdések rendezéséhez járul hozzá. Kiemelt elemét képezi a környezetvédelem, ezen belül a közös környezetgazdálkodás elősegítése, a határ menti nemzeti parkok biodiverzitásának megőrzését célzó projektektől kezdve a közös természeti és kulturális örökség fejlesztésére irányuló fellépésekig.

További fontos eleme a programnak a határon átnyúló összeköttetések bővítése, a transzeurópai közlekedési hálózatok elérhetőségének javítása és új határátkelőhelyek létrehozása. A magyar kormány és az osztrák Burgenland tartomány kormánya számára prioritást jelentenek a közúti és a vasúti hálózat fejlesztését célzó beruházások.

Az EU által támogatott új együttműködési program emellett a jogi és közigazgatási együttműködés szorosabbra fűzésére hivatott regionális és helyi kezdeményezéseket is finanszíroz majd, például nyelvi képzéseket és közös munkaerő-piaci fellépéseket. Végül a program hozzájárul a kkv-kat célzó, határon átnyúló üzleti programok kidolgozásához, és közvetlenül is beruház a helyi gazdaságba.

A program teljes költségvetése 95 870 027 EUR, amelyből 78 847 880 EUR-t az Európai Regionális Fejlesztési Alap ad.

Háttér-információk

Az „Interreg V-A Ausztria–Magyarország” programterülete az osztrák Burgenlandot, Alsó-Ausztria déli részét, Bécset és a fővárostól délre fekvő régiót, Grazot és Stájerország keleti részét (NUTS 3), illetve Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyéket foglalja magában.

A program költségvetésének az öt prioritás közötti felosztása és egyes várt eredmények a következők:

1.A környezetvédelem és a hatékony erőforrás-felhasználás előmozdítása (az uniós források 31%-a, 24 691 650 EUR): ehhez a prioritáshoz a régió természeti kincseinek és közös erőforrásainak együttes megközelítés alapján történő védelmét célzó környezetvédelmi fellépések tartoznak. Egyes várt eredmények: a Natura 2000 területek jobb védelme (100 000 hektár), a határon átnyúló tavak és folyóvizek kémiai tisztaságának és ökológiai minőségének javítása, a zöld turizmus fejlesztése.

2.A fenntartható közlekedés előmozdítása és a szűk keresztmetszetek megszüntetése a kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrákban (az uniós források 30%-a, 23 447 250 EUR): a cél a határon átnyúló összeköttetések bővítése és hozzáférhetőségük javítása, illetve a környezetbarát közlekedési módok felé történő elmozdulás elősegítése. A kijelölt csomópontok és a programrégiót átszelő fő közlekedési folyosók közötti új közúti és vasúti összeköttetések tartoznak ide. Egyes várt eredmények: új közúti határátkelőhelyek építése, rövidebb TEN-T utazási idők, hatékonyabb tömegközlekedés.

3.Az intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás (az uniós források 24%-a, 18 998 758 EUR): a prioritás az intenzívebb együttműködés kialakítását és az integráció erősítését célozza a meglévő regionális erőforrások legjobb felhasználása céljából. A támogatott tevékenységeken keresztül a program nemcsak a tudáscsere előmozdítását kívánja támogatni, hanem egy fontos tanulási folyamat megkezdését is, amelynek során a résztvevők elsajátítják a nyelvi korlátokat leküzdő sikeres kommunikációt, a bevett szokások és eljárások újragondolását, az eltérő vélemények dacára folytatott konstruktív vita és a megegyezés képességét.

4.A kkv-k versenyképességének elősegítése (az uniós források 9%-a 6 979 350 EUR): ez a prioritás a regionális vállalkozások megerősítését, az induló vállalkozások teljesítményének javítását és a kkv-k innovációs kapacitásának fejlesztését célozza, mindenekelőtt nemzetközi szinten versenyképes termékek fejlesztésének elősegítésével.

5.További 4,7 millió EUR uniós forrás technikai segítségnyújtásra szolgál.

15.07.2015