Az osztrák-magyar határtérség
A program céljai és az együttműködés lehetséges témái
Finanszírozás
Programterület
Projektpartnerek
A program aktuális helyzete

Az osztrák-magyar határtérség

Az osztrák-magyar határrégió Európa nyugati és keleti része között tölt be híd-szerepet, és a Balti-tengertől az adriai térségig húzódó tengely mentén található. Előnyös földrajzi helyzetéből eredően ennek a kb. 3,7 millió lakost számláló régiónak a gazdasága az elmúlt évtizedben sokkal gyorsabban növekedett az európai átlagnál. 

A határrégió sok kedvező adottsággal rendelkezik és a pozitív gazdasági fejlődés számos példáját mutatja fel. Ide sorolható a régióban alapított vállalatok egyre növekvő száma, a dinamikus szolgáltató szektor, a jól képzett munkaerő, az ipari területek valamint az innovációs és technológiai központok nagy kínálata, a fellendülőben levő gazdasági klaszterek, a határon átívelő hálózati tevékenységek, valamint a kiváló minőségű mezőgazdasági területek.

A határtérség gazdag természeti erőforrásokban, és számos ökoszisztémának ad otthont. Különlegességnek számít a melegvizű termál- és gyógyforrások valamint a közös kulturális emlékhelyek sokasága.

A program céljai és az együttműködés lehetséges témái

Az EU által támogatott ETE program (Európai Területi Együttműködés) Ausztria és Magyarország határtérségének határon átnyúló együttműködési projektjeit segíti. A program célja az osztrák-magyar határ mentén a gazdasági, társadalmi, kulturális és ökológiai kapcsolatok elmélyítése, s ezáltal a regionális versenyképesség erősítése és az egyenlőtlenségek enyhítése.

Ausztria és Magyarország a határon átnyúló együttműködés terén több éves közös múltra tekint vissza. Az egyes emberek és a vállalkozások számára egyaránt magától értetődővé vált az országok közti folyamatos kapcsolat. Ezt a pozitív tendenciát továbbra is erősíteni kell, ezért a jelen program keretében olyan projektek támogathatóak, amelyek közösen kerülnek kidolgozásra, valamint a régió közös lehetőségeinek és esélyeinek fenntartható és innovatív kihasználását eredményezik.

Tematikai szempontból az Ausztria-Magyarország Határon átnyúló Együttműködési program támogatása két együttműködési területre –úgy nevezett prioritásra– összpontosul. Mindegyik prioritásnak saját célrendszere és tevékenységei területei vannak.

Ahhoz, hogy támogatást kapjon határon átnyúló projektjéhez, annak illeszkednie kell a megadott prioritásokhoz és tevékenységi területekhez, valamint azok céljaihoz.

1. prioritás
Innováció, integráció és versenyképesség

a régió gazdaságilag versenyképességének erősítését támogatja a vállalkozók, az innováció, a kutatás & fejlesztés, az emberi erőforrások, a turizmus valamint a hálózati együttműködések és a klaszterek finanszírozásávala. A tevékenységek célja, hogy hozzájáruljanak a régió gazdasági és társadalmi szereplői közötti együttműködés és az innováció fejlesztéséhez.
 

2. prioritás
Fenntartható fejlődés és elérhetőség

…a környezetvédelem, szociális igazságosság és összetartás, gazdasági fellendülés és fenntartható fejlődés aktív támogatásához járul hozzá a programrégióban. Az ökomobilitás, közlekedés terén megvalósuló projektek javítják a belső és külső elérhetőséget, amely általánosságban is fontos feltétele a gazdasági fejlődésnek. A fenntartható gazdasági fejlődés, a fizikai környezet és a természet védelme, valamint a társadalmi keretfeltételek és hálózatok fejlesztése terén nyújtott támogatások előmozdítják a tudás és az innováció hatékony hasznosítását.

A két prioritás mindegyikében három-három tevékenységi terület van:

1. prioritás
1.1 A gazdasági együttműködés támogatása
1.2 A munkaerőpiac tartós bővülésének elősegítése
1.3 A szociális infrastruktúra és a közszolgáltatások minőségének biztosítása

2. prioritás
2.1 Az ökomobilitás, a közlekedés és a regionális elérhetőség javítása
2.2 A határon átnyúló döntéshozatali rendszerek fejlesztése
2.3 A természeti erőforrások menedzsmentjének javítása

Finanszírozás

Az Ausztria-Magyarország határon átnyúló együttműködési programot az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) forrásaiból finanszírozzák. Az EU több mint 82 millió € ERFA forrást bocsát rendelkezésre. A program összköltségvetése hozzávetőleg 101 millió €. A fennmaradó pénzeszközöket a két tagállam, Ausztria és Magyarország bocsátja rendelkezésre. 

A projekteket az Európai Unió legfeljebb az összköltség 85%-áig támogatja. A támogatás előfeltétele a közszféra pénzügyi szerepvállalása, amelynek nemzeti társfinanszírozás és pályázói önrész formájában legalább 15%-ot kell kitennie.

A mellékelt táblázat a prioritásonként rendelkezésre álló, valamint indikatív módon tevékenységi területekre felosztott forrásokat mutatja.

Programterület

A program központi célterülete nyolc NUTS III szintű régiót foglal magába: osztrák oldalon ezek Bécs, a Bécs környéki területek déli része, Észak-, Közép- és Dél-Burgenland, magyar oldalon pedig Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megye. Ezt egészítik ki a központi célterülettel határos területek: Alsó-Ausztria déli része és Kelet-Stájerország.

A program által nyújtott finanszírozás feltétele, hogy a projekt tevékenységeinek a programterületen belül kell megvalósulnia.

Projektpartnerek

Vezető partnerként (Lead Partner) vagy projektpartnerként az alábbi jogi személyek pályázhatnak:
- közintézmények és a közintézményekkel azonos elbírálás alá eső intézmények,
- non-profit szervezetek,
- egyéb intézmények, amelyek a projektszinten közérdekű tevékenységet folytatnak.
Ide tartoznak például az állami, tartományi illetve megyei szervek, önkormányzatok, egyetemek, a többségében közintézmények által finanszírozott és ellenőrzött létesítmények, a közhasznú non-profit szervezetek és egyesületek.

Nem támogathatók: magánszemélyek, politikai pártok, a vállalkozásoknak folyósított közvetlen támogatások, valamely projekt keretében megvalósuló profitorientált tevékenységek.

A partnerségnek legalább egy osztrák és egy magyar szervezet között kell létrejönnie, melynek során a partnerek egyikének vállalnia kell a vezető partner (Lead Partner) szerepét. A vezető partner szervezet koordinálja a projekt kidolgozását, majd benyújtja a hiánytalan pályázatot a Közös Technikai Titkárságnak. Felelős továbbá a közös projekt lebonyolításáért és a projektszintű menedzsmentért. Ez azt is jelenti, hogy az ERFA támogatási szerződés kizárólag a vezető partner és az Irányító Hatóság között jön létre, s a programmenedzsment és a projekt közötti kommunikáció is egyedül a vezető partneren keresztül zajlik.

A program aktuális helyzete

A Közös Monitoring Bizottság a mai napig összesen 15 alkalommal ülésezett és programunk jelenleg 88 projektet támogat

A táblázat a jóváhagyások megoszlását mutatja tevékenységi mezőnként és jóváhagyási körönként.

A program forrásainak jelenlegi kihasználtsága 100%
A jóváhagyott és szerződéses formában lekötött projektek áttekintése a „Projektek” menüpont alatt található. A következő linken a kedvezményezettek aktuális listáját találhatják.

A Közös Monitoring Bizottság üléseinek eredményei

A Közös Monitoring Bizottság két legutóbbi ülését (14. és 15.) 2014. május 5-én (Sopron), illetve 2014. november 20-án (Bécs) tartotta. A tizennegyedik ülésen egy projekt került benyújtásra, melyet jóvá is hagytak.

A Közös Monitoring Bizottság tizenharmadik ülésén 2013. november 27-én Bad Tatzmannsdorfban (Burgenland) összesen 4 projekt került benyújtásra, melyek közül hármat hagyott a Bizottság jóvá. A jóváhagyott projektek közül kettő tartaléklistára került.

A Közös Monitoring Bizottság tizenkettedik ülésén 2013. június 25-én Kőszegen (Vas megye) összesen 9 projekt került benyújtásra, melyek közül hármat hagyott a Bizottság jóvá. Ezek közül két projekt tartaléklistára került.

Egy projekt tartaléklistára került és amennyiben más projektekből elegendő ERFA-forrás folyik vissza, úgy a Közös Monitoring Bizottság ismételt döntése alapján támogatásra kerülhet .

A Közös Monitoring Bizottság tizenegyedik ülésén 2012. december 4-én és 5-én Lanzenkirchenben (Alsó-Ausztria) az összesen 19 előterjesztett projektből 11-et hagyott jóvá, ebből 7 esetben feltétellel. Ezzel programunk jelenlegi felhasználtsága 100%-os lett. 

Egy projekt a tartalék listára került és legkorábban akkor jut ERFA támogatási szerződéshez, amint elegendő ERFA források csorognak vissza más, már lezárt projektekből.

Az alsó-ausztriai projektjeink közül a RegionCo projektet választottuk ki projektlátogatás céljából. Egy előadás során nagyon sokat megtudtunk az iónterápiáról, és egy körbevezetés során megcsodálhattunk a MedAsutron 2015-ben, Wiener Neustadt-ban teljes üzemeléssel megnyitó csúcstechnológiájú intézményét.

A Közös Monitoring Bizottság tizedik ülésére 2012. május 30-án és 31-én Zala megyében, Hévízen került sor. A 13 előterjesztett projektből 9-nek szavazták meg a támogatást, ebből 3-nak további feltételeket kell még teljesítenie. A jóváhagyott projektek száma ezzel 71-re emelkedett.    

A 2011. november 23.-24-én megtartott kilencedik ülésen, amelyre Bad Waltersdorfban került sor, a Közös Monitoring Bizottság a 8 előterjesztett projektből 5-öt hagyott jóvá, ebből 3 esetben feltétellel. Egy projekt jóváhagyott támogatása, mely a hatodik ülésen került engedélyezésre, visszavonásra került. A programon belül jóváhagyott projektek száma ezzel 62-re változott.

A Közös Monitoring Bizottság 
nyolcadik ülésének (2011.04.13-14.) helyszíne a magyar oldalon, Lipót község volt. A program állásának szokásos ismertetése után a 15 előterjesztett projektből 8 kapott jóváhagyást, ebből 6 esetben feltétellel. Az összes jóváhagyott projekt száma ezzel 58-ra emelkedett.

A hetedik ülésre 2010.11.30-12.02-én került sor a Bécsi Városházán. Miközben odakint a szakadatlanul hulló hó gondoskodott a karácsonyi hangulatról, odabent heves diskurzus folyt. Az ülés kezdetén, egy az INTERACT által vezetett mini workshop keretében a Monitoring Bizottság tagjainak lehetőségük nyílt az ETE projektek minőségi kritériumaira és ezáltal a saját döntéshozatali gyakorlatukra reflektálni –ezúttal a felelősség terhétől mentesen. Ezt követően persze minden visszatért a rendes kerékvágásba: a program állásáról adott szokásos jelentések mellett a 6 előterjesztett projektből 3 kapott jóváhagyást.

A Közös Monitoring Bizottság hatodik, Ruszton (Burgenland) 2010. június 23-24-én megtartott ülésére 15 projektet terjesztettek elő döntésre. 6 projekt esetében hozott a grémium jóváhagyó döntést, ebből 4 esetben feltétellel. Ezáltal a programban összesen jóváhagyott projektek száma 47-re emelkedett.

A Monitoring Bizottság a –2009. november 24-25-én, Szombathelyen megtartott– ötödik ülésén túlnyomórészt a megmaradt programforrások felhasználásával kapcsolatos stratégiai egyeztetésre fókuszált. A MB tagjai megegyeztek abban, hogy továbbra is kiírás nélkül, folyamatosan lehet pályázatokat benyújtani és nem vezetnek be összegkorlátozást. Döntöttek továbbá arról is, hogy az új projektekre a forrásoknak 2011-ig rendelkezésre kell állni, s addig nem kerül sor az egyes prioritások közötti átcsoportosításra sem. Ezen felül, két, a korábbi ülésen halasztó döntést kapott pályázat került jóváhagyásra, mellyel az összes jóváhagyott projektek száma 41-re emelkedett. A forráslekötöttség ezzel kb. 60%-os szintet ért el.

A Közös Monitoring Bizottság negyedik ülésén 2009. június 2-3-án Krumbachban (Alsó-Ausztria) és 2009. július 2-án Schloss Hof-ban további projektek kaptak jóváhagyást. Az összesen 24 előterjesztett projekt közül 11 esetében hozott a Monitoring Bizottság támogató döntést, 9 esetben feltételekkel.

A Közös Monitoring Bizottság harmadik ülésére 2008. december 2-3-án a program egy távoli sarkában került sor. A stájerországi Bad Radkersburgban, a szlovén határ mellet a Monitoring Bizottság 20 benyújtott pályázatból 14 esetben hozott támogató döntést.

A programozási ciklus második Közös Monitoring Bizottság ülésére 2008. július 8-9-én került sor, ezúttal Magyarországon. Vonyarcvashegyen – ennek kiejtése a németül beszélő bizottsági tagoktól („Wonjarz-wosch-hedj”) némi gyakorlást igényelt –a rendezvény helyszínéről gyönyörű kilátás nyílt a Balatonra, ám a szoros napirend tükrében alig volt lehetőség a pihenésre. Az ülés két napja során a programhoz kapcsolódó alapvető kérdések, vitapontok megbeszélése mellett első alkalommal került sor a pályázatokhoz kapcsolódó döntéshozatalra. Két maratoni tárgyalás (9 és 12 óra), 27 projekt megvitatása és számtalan kávé után megszülettek a konszenzusos elven hozott első döntések: a 27 előterjesztett pályázat közül 14 kapott jóváhagyást, ebből 10 feltételekkel.

A Közös Monitoring Bizottság első –alakuló– ülésének célja elsősorban a legfontosabb programdokumentumoknak, így az MB ügyrendjének és az ú.n. „Programme Manual”-nek a jóváhagyása volt. A Program Manual tartalmazza többek között a projektkiválasztás (kiválasztási kritériumok, értékelési folyamat, stb.) szabályait.