Határon átnyúló vasúti kapcsolatok Burgenland – Nyugat-Magyarország

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. a GRENZBAHN - Határon átnyúló vasúti kapcsolatok Burgenland - Nyugat-Magyarország elnevezésű, Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 támogatásával megvalósuló projektje keretében keres megoldást a nyilvános közlekedési kapcsolatok Nyugat-Dunántúl és Burgenland között történő kialakítására, amelyek gyakorlatilag nem léteznek, holott naponta kb. 8000 munkavállaló és hallgató ingázik Ausztria és Magyarország között.

A Burgenland és Nyugat-Dunántúl közötti határon átnyúló buszközlekedés rövid távú intézkedési tervére vonatkozó konkrét javaslatok már készültek egy korábbi projekt közlekedési koncepciója keretében, azonban a vasúti közlekedés esetében még nem. Ezen hiány pótlására a GrenzBahn projektben a következő vasúti vonalakra készülnek megvalósíthatósági és műszaki tanulmányok, üzemeltetési költségek, illetve költséghatékonysági elemzések:

  • A Pinka-völgye vasútvonal helyreállítása (ki- és újraépítése) az Oberwart-Szombathely vonalon a személy- és regionális áruszállítás érdekében.
  • A Sopron-Ebenfurth vasúti szakasz kétvágányosításának kiépítése.

Az említett vasúti szakaszokra vonatkozóan a mindenkori újjáépítés, illetve kiépítés technikai és pénzügyi megvalósíthatósága is megtervezésre kerül és a beruházás jogosságát költséghatékonysági elemzés keretében is górcső alá vesszük.

A továbbiakban ezekre épülve megvizsgáljuk az Oberwart-Szombathely vasúti összeköttetés lehetséges regionális és gazdasági hatásait egy hatástanulmány keretében, valamint egy beruházás ösztönző program kerül kidolgozásra az "Ebenfuhrt-Sopron-Győr" közlekedési útvonal magyar szakasza vonatkozásában.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

  • Megvalósíthatósági és műszaki tanulmányok, üzemeltetési költségek és költséghaszon elemzés készítése az Oberwart-Szombathely szakaszra, illetve a Sopron-Ebenfurth vasúti szakaszra;
  • Hatástanulmány elkészítése az Oberwart-Szombathely vasúti összeköttetés regionális gazdasági hatásairól, osztrák-magyar vonatkozásban;
  • Beruházásösztönző program kidolgozása az Eberfurth-Sopron-Győr közlekedési útvonal kapcsán, osztrák-magyar vonatkozásban;
  • Jelentés készítése a végkövetkeztetésekről és ajánlások a magyar szakaszokra vonatkozóan - Ajánlások címmel, osztrák-magyar vonatkozásban;
  • Tanulmány a vasútorientált településfejlesztésről;
  • Műszaki tanulmány Regionális vasút - városi vasút;
  • Regionális célcsoport-orientált rendezvények megszervezése és megtartása (2 db);
  • Projektzáró rendezvény és sajtótájékoztató megtartása.

Elért eredmények

A projekteredmények összefoglalójának letöltése

Vezető partner

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Projektpartner

TU Wien - Institut für Verkehrswissenschaften, Forschungsbereich Verkehrsplanung und Verkehrstechnik
Land Burgenland


Acronym

GrenzBahn

Időtartam

01.2014 - 03.2015

ERFA

576.738 €

Össz költség

678.515 €

Kapcsolat

Károlyi Tímea
30/588-9886
timea.karolyi@westpa.hu
http://westpa.hu/nemzetkozi-projektek/projektjeink-tevekenysegeink/fut