Osztrák-Magyar Szakértői Akadémia 2008-2013

Az európai együttműködési folyamat mindenek előtt az államhatárokon átnyúló gazdasági környezet és az életterek regionális összenövésében ölt testet. A munkaerő-piaci és foglalkoztatáspolitikában az Osztrák-Magyar Szakértői Akadémia – EXPAK AT.HU – mint a határon átnyúló együttműködést elősegítő projekt elsősorban azt bizonyítja, hogy a határrégió munkaerő-piaci kihívásai akkor kezelhetők sikeresen, ha az illetékes intézmények és szereplők következetesen együttműködnek.

Az EXPAK AT.HU a munkaerő-piaci politika szereplőinek olyan fóruma, amely egyaránt szolgálja az információk és know-how-ok cseréjét, a közös projektek koncepcionálását és megvalósítását, valamint a határon átnyúló együttműködést.

A projekt célul tűzte ki az osztrák-magyar határrégió munkaerő-piaci intézményeinek és szereplőinek tartósan fenntartható hálózatának kialakítását, melynek révén az osztrák-magyar határrégióban közös megoldásokat kidolgozására és megvalósítására kerülhet sor a határ mindkét oldalán meglevő munkaerő-piaci kihívások megoldására.

További fontos célok még a munkaerő-piaci intézmények (munkaügyi központok és szolgálatok, civil szervezetek, szociális partnerek, képző intézmények stb.) kistérségi szintű együttműködésének intenzívebbé tétele és a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű személyek részére konkrét projektek kidolgozása.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

- Éves jelentés készítése („Integrációs Monitor”), amely az EXPAK AT.HU tevékenységeinek elméleti megalapozásaként tartalmazza az aktuális tanulmányok eredményeit, az adatelemzéseket, illetve a vállalatok éves megkérdezésének  eredményeit. Ezáltal a projekt egész futamideje alatt követhető lesz a határrégió munkaerőpiacának alakulása.
- Legfeljebb három határon átnyúló projekt kidolgozása és megvalósítása munkanélküliek számára.
- A romák célcsoportját érintő vállalati vonatkozású szolgáltatások közös kidolgozása (például érzékenyítési intézkedések a vállalatok részére).
- Az AMS - osztrák Munkapiaci Szolgálat - regionális ügyvezetőségei és a szomszédos magyar munkaügyi kirendeltségek közti módszeres együttműködés kiépítése és annak segítése.
- Konferenciák, szemináriumok, tanulmányutak és gyakorlatok szervezése a kölcsönös tapasztalatcsere érdekében, illetve a munkapiac és munkaerő-piaci politika alakulásának megvitatása céljából.

Vezető partner

L&R Sozialforschung

Projektpartner

Vas Megyei Kormányhivatal
Berufsförderungsinstitut (BFI) Burgenland
Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata


Acronym

EXPAK AT-HU

Időtartam

04. 2008 - 02. 2014

ERFA

1.227.066 €

Össz költség

1.959.632 €

Kapcsolat

Mag. Barbara Willsberger
+43 1 5954 04017
willsberger@lrsozialresearch.at
http://www.expak-at.hu