EdTWIN Ikerkapcsolatok az oktatásban az európai polgárért, Centrope Régió vezető iránya

„A személyes találkozás a tartós kapcsolatok alapja“ jelmondat égisze alatt a Bécsi Oktatási Hivatal bővíti határon átnyúló oktatási és képzési kezdeményezéseit. A projekt más országokból és kultúrkörökből származó emberekkel való találkozások és pozitív tapasztalatok alapján új minőségű európai azonosságtudatot szeretne kialakítani.  Ezzel a Centrope régió képzésében új területeket állítanak előtérbe. 

A határon átnyúló kezdeményezés a régió iskolásainak, tanárainak és oktatási szakembereinek szól. Iskolai partnerségek, a szomszédos régiókban végzett gyakorlatok, nyelvtanfolyamok stb. segítenek a gyerekeknek abban, hogy ne féljenek a szomszédos régiókkal való kulturális és nyelvi együttéléstől. 
Ily módon megszüntethetők a fiatal européerek gondolkodását és érzelmeit befolyásoló korlátok. E kezdeményezésnek köszönhetően kialakítható a Centrope régió mint közös élettér és gazdasági térség kedvező fejlődésének alapja.  

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósításra:

- A „Centrope Oktatási Központ“ nyelvi és kompetenciaközpont kialakítása és megnyitása 2009. május 11-én
- Oktatási anyagok fejlesztése a szomszédos ország nyelvének elsajátítására
- A régió iskolai osztályai közti partnerkapcsolatok, közös projektmunkák
- Szakközépiskolák közti képzési együttműködés 
- Szakmai gyakorlatok a szomszédos régió diákjai számára 
- Közös továbbképzés tanárok számára
- Szakmai konferenciák tanárok és oktatási szakemberek számára 
- Nyelvi asszisztensek cseréje az idegennyelv-tanítás támogatására

Vezető partner

Europa Büro des Stadtschulrats für Wien

Projektpartner

Nyugat-magyarországi Egyetem, Apáczai Csere János Kar


Acronym

EdTWIN

Időtartam

05. 2008 - 12. 2011

ERFA

625.243 €

Össz költség

735.580 €

Kapcsolat

Petra Feichtinger
+43 (1)5252 577082
petra.feichtinger@edtwin.eu
http://www.edtwin.eu