Határon átnyúló mobilitás Burgenland –Nyugat-Magyarország

2006. októberében nyílt meg Eisenstadt-ban (Kismartonban) a „b-mobil.info” nevű Burgenlandi Mobilitásközpont az osztrák-magyar-szlovák „Fenntartható környezetbarát közlekedés és túrizmus érzékeny területeken, Neusiedler See / Fertő-tó régió példáján” című ernyőprojekt keretében.
A „b-mobil.info” irodájában futnak össze a régió mobilitásával és az ökotúrizmussal kapcsolatos kérdések szálai, s így az utasok számára információs és tanácsadó helyként, a tömegközlekedési projektek számára pedig adatközvetítő és koordinációs központként működik.

A projekt egy átfogó intézkedési csomagot irányoz elő a Burgenland / Nyugat-Magyarország terület ökomobilitásának és regionális elérhetőségének javítására.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

- A tömegközlekedési és a kerékpáros közlekedési mobilitás-központok mint koordinációs helyek hálózatának kiépítése
- Kivitelezhetőségi tanulmány egy határon átnyúló közlekedési szövetség létrehozásáról
- Határon átnyúló osztrák közlekedési tervezet
- Határon átnyúló osztrák közlekedésinformációs rendszer kiépítése és fejlesztése
- Határon átnyúló kerékpárút-hálózat kifejlesztése
- A regionális központok elérhetőségének javítása

Vezető partner

Amt der Burgenländischen Landesregierung

Projektpartner

Győr-Sopron-Ebenfurt Vasút ZRt.
Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) Gesellschaft m.b.H.
ÖBB-Postbus GmbH


Acronym

GreMo Pannonia 2008-2011

Időtartam

04. 2008 - 12. 2012

ERFA

2.735.530 €

Össz költség

3.218.270 €

Kapcsolat

Thomas Perlaky
+43 2682 6002157
thomas.perlaky@bgld.gv.at
http://www.b-mobil.info