Partnerség a határ mentén – közös térinformatikai szolgáltatások

Burgenland több mint 10 éve, Vas megye 7 éve önálló térinformatikai rendszert üzemeltet hasonló technikai körülmények között egymással összevethető adattartalommal. Jelenleg a rendszerekben a különböző térképek, adatbázisok tekintetében csak az ország határain belülről találhatók adatok. A fejlesztés végrehajtásával a rendszerek a saját információszolgáltatáson kívül képesek lesznek a homogén, egységes szerkezetű összevont területi adatszolgáltatásra. 

A cél, egy fizikai adatcsere nélkül működő egyesített szolgáltató rendszer működtetése a határ mindkét oldalán, mellyel a határon átnyúló közös tervezési folyamatok során – a rendszerek különállásából származó hátrányok miatt – a fellépő problémák, inhomogenitások, párhuzamos végrehajtások megszűnnek, így a pénzügyi források gazdaságosabb kihasználása mindkét oldalon jobban megvalósulhat. 

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

- a két szervezet eltérő földrajzi fekvéssel működő, de hasonló rendszerének egységesítése, homogenizációja, elérhetőség minőségének javítása
- CentropeMAP projekthez csatlakozási képesség biztosítása, topográfia és utca térképpel kapcsolódás kialakítása CentropeMap-hez
- új adatbázisok beszerzése, hasznosítása, és azokból összeállított publikációk közlése
- közös térképi és adatbázis szolgáltatások nyújtása
- POI alapú katasztrófavédelmi információk megosztása és térképi alapokon történő publikálása a két terület szakemberei számára – a 2010-ben a projekttől függetlenül lefolytatandó közös gyakorlat pilot jellegű támogatásával

Vezető partner

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal

Projektpartner

Amt der Bugenländischen Landesregierung

Acronym

CommonGIS

Időtartam

03. 2009 - 08. 2011

ERFA

378.773 €

Össz költség

446.091 €

Kapcsolat

Szabados Hajnalka
+36 94 515 770
teruletfejlesztes@vasmegye.hu
http://commongis.vasmegye.hu