Cégek támogatása, elsősorban a mechatronika és a 'smarthouse' területéről új innovációk elérésére, egy interregionális innovációs hálózat kiépítése

Az osztrák-magyar határrégió 23.921 km2 területet ölel fel, 3,7 millió lakossal. A régió földrajzilag kedvező fekvésének köszönhetően az utóbbi 10 évben átlagon felül dinamikus gazdasági fejlődést mutatott. Ez az aktív és prosperáló kis- és középvállalkozások és a jól képzett munkaerő magas számában, a dinamikusan fejlődő szolgáltatásszektorban és az innováció magas potenciáljában mutatkozik meg. Ennek ellenére a határ két oldalán található gazdasági struktúrák továbbra is jelentősen eltérnek egymástól. Az osztrák részen a bruttó belföldi termelés/lakos 2005. évben az EU 27-ek átlagának 162%-át tette ki, Nyugat-Magyarországon viszont csak a 64%-át. A rejtett növekedési lehetőségek támogatásához szükséges a közös stratégiák kidolgozása, amelyeket hosszú távú együttműködések keretén belül kell végrehajtani, különösen az innováció területén, amely hajtóerőként hat a régió fejlődésére.

Az utóbbi időben szélesebb körben elterjedt a “Nyílt innováció” koncepciója. Az alapgondolat: egy cégnek kívülről és belülről jövő ötleteket és piaci irányvonalakat egyaránt alkalmazni kell ahhoz, hogy új technológiákat fejleszthessünk ki. Ez egy gondolati változást igényel a cégeknél azáltal, hogy külső szereplők ötleteit, folyamatait is aktívan bevonják a saját folyamataikba. Más szervezetek bevonásával és innovációs hálózat kiépítésével (pl. más szektorbeli cégekkel, kutatóintézetekkel együttműködés) magasabb hozzáadott értéket lehet generálni. A project célja, cégek támogatása, elsősorban a mechatronika és a 'smarthouse' területéről új innovációk elérésére. Az alapötlet megtalálni a KKV-kat és a kutatóhelyeket a határ mindkét oldalán és kiépíteni egy interregionális innovációs hálózatot és hozzá az innovációs támogatási rendszert (ISS).

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósításra:

- tanulmány az értékteremtési láncokról a mechatronika területén
- adatbank a határon átnyúló régió releváns szereplőivel
- releváns projektek kutatási és fejlesztési platformjainak elemzése
- kétnapos tréningek facilitátorok részére, legalább 10 facilitátor kiképzése
- kommunikáció és IT-támogatású kooperációs csoport
- elemzés elkészítése a mechatronika területén, az együttműködési régióban tevékenykedő innovációt ösztönzőkről
- workshop stakeholderek részvételével, interregionális munkacsoport, tanulmányi kirándulás, melyeket a kkv-k és a K+F egységek részére szerveznek, annak érdekében, hogy a határ mindkét oldalán tevékenykedők aktív módon bevonásra kerüljenek 
- átfogó kézikönyv az ISS rendszerhez
- kiválasztott metodológia leírása
- legjobb innovációs ötlet
- tréning és konzultációs program
- fejlesztési stratégia tanulmány

Vezető partner

Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület

Projektpartner

Wirtschaftsförderungsinstitut der Wirtschaftskammer Österreich
MTA Regionális Kutatások Központja, Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet
AIT Austrian Institute of Technology GmbH
Nyugat-magyarországi Egyetem


Acronym

INNOVAL

Időtartam

12.2010 - 12.2013

ERFA

864.489,46 €

Össz költség

1.017.046,58 €

Kapcsolat

Ákos Éder
+36 94 505 003
innoval@pbn.hu
http://www.innoval-project.eu/