Egyetemek kooperációján alapuló, a baromfi termék előállítás hatékonyságát javító oktatási és kutatási együttműködés kialakítása

Magyarországon igen jelentős, Ausztriában pedig növekvő mértéket mutat az egy főre jutó baromfifogyasztás. Ez a tendencia kihatással van a baromfitenyésztésben érdekelt vállalkozásokon át a régió gazdaságára, valamint a baromfi fajok által közvetített humán patogén kórokozók révén az emberi egészségre is.

A Bécsi Állatorvos-tudományi Egyetem (Vetmeduni Vienna) nemzetközileg is elismert intézmény az állategészségügy területén; a Pannon Egyetem Georgikon Kar pedig jelentős tapasztalattal rendelkezik a gazdasági állatok takarmányozása terén. A két intézmény eltérő adottságaira alapozott tudásbázis segítheti a régió baromfi termék előállítóinak munkáját, illetve előrelépést hozhat az élelmiszerbiztonság tekintetében, a baromfi fajok által közvetített emberi megbetegedések megelőzésében.

A projekt átfogó céljai közé tartozik a baromfi termék előállítás hatékonyságát javító oktatási és kutatási együttműködés kialakítása, különös tekintettel a baromfitakarmányozásra, a baromfi egészségügyre és az élelmiszerbiztonságra, valamint a kialakult tudásanyag megosztása a térség szélesebb körű szakmai közönségével, a baromfi ágazat szereplőivel szemináriumok, tájékoztató kiadványok és egy interaktív weblap segítségével.
Mindezek által a régió versenyképességét javítani, a régió baromfitermék-előállítói és döntéshozói munkájának elősegíteni lehet.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósításra:

- takarmányozás és a kórokozók okozta megbetegedések összefüggéseinek vizsgálata;
- a patogén kórokozók jelenlétének beazonosítására alkalmas módszerek kifejlesztése;
- az eredmények közzététele a külső partnerek, a régió termelői számára hasznosítható formában;
a megszerzett tudásanyag beépítése a két oktatási intézmény tananyagába

Vezető partner

Veterinärmedizinische Universität Wien

Projektpartner

Pannon Egyetem


Acronym

CEPO

Időtartam

12.2010 - 12.2013

ERFA

698.802,62 €

Össz költség

822.120,82 €

Kapcsolat

Prof. Dr. Michael Hess
+43 1 250775150
michael.hess@vetmeduni.ac.at