Duzzasztók átjárhatósága a határvidéki Rábán

A Rába menti ökológiai beruházások legfőbb célja a határon átnyúló átjárhatóság megvalósítása a Rába egész vízgyűjtőjére nézve, és ezzel az árvízvédelmi feladatok megoldása ökológiai állapotjavítással egyetemben.

A tervezett intézkedések, melyek az EU vízkeretirányelvben meghatározott célok elérését szolgálják, jelentősen hozzájárulnak a „jó állapot” eléréséhez. A beruházások hatékonyságának vizsgálata közös monitoring rendszer útján történik.

Ugyanúgy célkitűzés az illetékes közigazgatási szervek közötti együttműködés hatékonyságának és minőségének javítása a szinergia hatás kiaknázásával, mint a folyóra vonatkozó ismeretanyag bővítése (vízminőség, árvízvédelem, szabadidős tevékenységek stb.). További „szolgáltatásként” jelentkezik a folyónak a régióban élő lakosság szabadidős tevékenységébe történő jobb integrálása.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

- Stájerország: hallépcső, holtág revitalizálása a hohenbruggi erőmű területén
- Burgenland: hallépcső, holtág revitalizálása, a neumarkti erőmű átépítése
- Magyarország: hallépcső, szentgotthárdi erőmű átépítése

Elért eredmények

Letöltés leporello

Letöltés szorolap

Vezető partner

Amt der Burgenländischen Landesregierung

Projektpartner

Amt der Steiermärk.  Landesregierung, Abt. 19  – Wasser- und Abfallwirtschaft
Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság


Acronym

OpenWehr

Időtartam

04. 2008 - 04. 2013

ERFA

2.291.600 €

Össz költség

2.696.000 €

Kapcsolat

Dipl. Ing. Josef Wagner
+43 3352 32316 5715
post.wasser-ow@bgld.gv.at
http://www.openwehr.net