Innovatív-Határon átnyúló-Egységes-Fenntartható: Szervezeti modell kidolgozása védett területek számára Bécs délkeleti peremén – együttműködések és hálózatok. Az Írottkő-Geschriebenstein Natúrpark példája.

A Bécs délkeleti peremén elhelyezkedő védett területek jól mutatják, hogy elengedhetetlen egy szervezeti modell kidolgozása natúrparkok számára. Az Írottkő-Geschriebenstein Natúrpark volt az első határon átnyúló natúrpark Ausztria és Magyarország között.
Alapításuk óta mindkét térség komoly fejlődési pályát futott be, és a határ két oldalán futó tevékenységeknek köszönhetően az ökoturisztikai infrastruktúra tekintetében jelentős fejlesztések valósultak meg. Mostanra eljött annak az ideje, hogy a „szoftver fejlesztés“ kerüljön a határon átnyúló együttműködés középpontjába, és létrejöjjön egy határok nélküli, egységes natúrpark, mely valóban határon átnyúlóan működve, igazi térségi modellrégióvá válhat.

A főbb célok: A határon átnyúló természeti és kulturális örökség feldolgozásával egy új határon átnyúló natúrparki kínálat létrehozása. A védett területek értékeinek tudatosítása a natúrpark településeken élők körében. A natúrparki kínálat piaci pozícionálása, egy magyar nemzeti natúrpark stratégia kidolgozásához szükséges alapok kidolgozása.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósításra:

- Natúrpark tudásátadás workshopok és tanulmányutak keretében valamint a határon átnyúló együttműködés „vezérfonalának“ elkészítése
- Natúrpark tudatformálás: továbbképzések, fotópályázat szervezése, sportverseny szervezése, iskolák közötti natúrpark verseny meghirdetése, kétnyelvű natúrpark magazin kiadása
- Tanulmányutak szervezése a natúrparkban a térségi turisztikai szolgáltatók részére, kétnyelvű natúrpark tankönyv, képzés és továbbképzés
- A kínálat értékelését bemutató tanulmány és jövőkép és fejlesztési koncepció kidolgozása, határon átnyúló turisztikai kínálat kidolgozása és helyi termékek bevonása
- Közös marketing és imázs meghatározás (pld. arculati kézikönyv, projektnyitó és záró konferencia)
- A közös natúrpark bemutatása más határmenti térségekben (meglévő és potenciális natúrparkokban) roadshow keretében
- Natúrpark minősítési rendszer kidolgozása közös kritériumrendszer mentén

Vezető partner

Írottkő Natúrparkért Egyesület

Projektpartner

Naturpark Geschriebenstein
Universität Wien Fakultät für Geowissenschaften, Geographie und Astronomie

Acronym

IGEN

Időtartam

04.2011 - 12.2013

ERFA

276.200 €

Össz költség

326.010 €

Kapcsolat

Rezner Hajnalka
+3694 561 557
ine@t-online.hu