Regionális Légszennyezettségi Mérőrendszer

Burgenland, és Magyarország nyugat-dunántúli megyéi egy közös légtérben találhatók. A levegőminőség javítására tett fáradozások mindkét fél részéről egyenrangúan kell, hogy felmerüljenek. A levegőtisztasági tervek egyik legfontosabb eleme az aktuális légszennyezettségi értékek pontos adatainak a meghatározása. Különösképp a korábbi határ közvetlen közelében hiányoznak kistérségi jelentőségű mérések.

A közös monitoringrendszer egy „tiszta levegőjű Régió” alapjait teremti meg, amely mindkét ország ipari területeinek, közlekedésének és házfűtéseinek Imisszióit méri, és a mérési eredményeket a lakosság számára on-line biztosítja.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

- A mérési tevékenység megtervezése, a mérési pontok kiválasztása, a mérőkészülék üzembehelyezése
- Mérési adatok kölcsönös cseréje
- Rendszeres nyilvánossági beszámolók
- Minőségbiztosítás
- Kalibrálás
- A rendszer tesztelése
- A mérési helyek értékelése
- Monitoring rendszer a nyilvánosság számára

Vezető partner

Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

Projektpartner

Amt der Burgenländischen Landesregierung Abteilung 5/III

Acronym

RLM

Időtartam

09. 2008 - 12. 2014

ERFA

2.622.021 €

Össz költség

3.084.731 €

Kapcsolat

Lautner Péter
+36 96 514 170
lautner@edktvf.kvvm.hu
http://edkvf.kvvm.hu