Öko-mobilitás elősegítése az osztrák-magyar határtérségben

Az osztrák-magyar határtérségben az utóbbi években erősen megemelkedett a szgk-használók száma. Ennek oka a határon átnyúló forgalom erősödése, ami az osztrák munkaerőpiac magyar munkavállalók számára történt megnyitásának és annak a ténynek köszönhető, hogy sok ingázó továbbra is az egyéni közlekedési eszközök mellett dönt. A forgalom fenntartható csökkentése érdekében először fel kell térképezni az ingázók mobilitási szokásait, és azt, hogy ezt miként befolyásolja a munkahely. Ezen megállapítások alapján a határrégióban élőket arra kell ösztönözni, hogy környezetbarát közlekedési eszközöket vegyenek igénybe.

A projekt célja az osztrák-magyar határtérségben ingázók mobilitási szokásainak a felmérése, és az emberek környezetbarát közlekedési szokásainak ösztönzése. Először a megkérdezés módszertanával felmérik az utazási szokásokat és a motivációval, igénnyel és magatartással kapcsolatos pontos adatokat. Ezt követően az eredményeket arra használják, hogy a régióból kiválasztott munkáltatókkal közösen olyan intézkedéseket fejlesszenek ki, amelyek ösztönzik a környezetbarát közlekedési szokásokat. Ide tartozik többek között a közösségi közlekedési eszközök igénybevételének fokozása, a kerékpárforgalom ösztönzése, carpooling vagy a munkahelyi parkolóhelyek korlátozása. A régió intézményeiben a közlekedésfejlesztéséért felelős döntéshozókat, valamint a közlekedési vállalatokat szintén bevonják a projekttevékenységekbe.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósításra:

- Helyzetfelmérés a határtérségben ingázók közlekedéséről és mobilitási szokásairól
- A munkáltatók feltérképezése és kiválasztása
- Az ingázók mobilitási szokásainak felmérése, és azon lehetőségeknek az elemzése, amelyek hozzájárulhatnának a mobilitási szokások megváltoztatásához
- Intézkedéscsomagok kidolgozása a résztvevő munkáltatókkal az ökomobilitási koncepciók megvalósítására
- Az intézkedéscsomagok bevezetése és hatásuk mérése
- Workshopok a résztvevő és potenciálisan szóba jöhető munkáltatók számára az ökomobilitási eszköztár terjesztésére
- Javaslattétel a regionális döntéshozóknak

Vezető partner

Wirtschaftsuniversität Wien

Projektpartner

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft
TU Wien - Institut für Verkehrswissenschaften, Forschungsbereich Verkehrsplanung und Verkehrstechnik

Acronym

EMAH

Időtartam

03.2012 - 12.2014

ERFA

408.360 €

Össz költség

480.443 €

Kapcsolat

Andreas Havelka
+43 1 31336 5682
andreas.havelka@wu.ac.at
http://www.wu.ac.at/ruw/emah