"SZOCIÁLIS GAZDASÁGBAN ELŐÁLLÍTOTT TERMÉKEK" - A környezetvédelem és fenntarthatóság elvének megvalósítása a gazdasággal és a közszférával karöltve a szociális vállalatokkal

Az európai gazdaság és a politikusok is érintettek abban a rendszerszintű átalakulási folyamatban, amely a regionális gazdasági szereplőket helyezi előtérbe a távol-keleti országokba helyezett ipari termeléssel szemben. Egyúttal a cégek által feldolgozott nyersanyagokból visszamaradó ipari hulladékok újrahasznosítását ösztönzik azok eltékozlása helyett. Ausztriában számos cég élen jár a társadalmi felelősségvállalásban (CSR). Az EU-ban legalacsonyabb foglalkoztatási ráta miatt

Magyarországon fontos a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása is. Ezen törekvéseket támogatja a SoPro HU-AT projekt. A cégek, a közszféra és a szociális vállalatok irányított együttműködése hozta létre a szociális gazdaságban előállított termék modelljét (SoPro).

A projekt célja a tartalmak és struktúrák közös kidolgozása azért, hogy a cégek és a közszféra szereplők a szociális vállalatokkal hosszú távon együttműködjenek.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósításra:

  • SoPro- minőségi szabványok kidolgozása cégek, közintézmények és szociális intézmények közti folyamatokhoz, környezeti felmérések készítése, a saját SoPro-alapkompetencia tovább fejlesztéséhez minden partner részt vesz speciális tréningeken, egy kétlépcsős SoPRO-tanácsadói modell kidolgozása.
  • A SoPro HU-AT projekt lényegét jelentő szociális gazdasági célt támogató szociális termék előállítás platform létrehozása.
  • A szociális gazdaságban előállított termékek modellprojektjei pld. egy bemutató-képzési központ szociális vállalkozásoknak létrehozása (HU), SOPRO a gazdasági cégek szolgálatában és SOPRO a szociális vállalkozásokért modulok (AT), ebből a következő modellpéldákat valósítják meg: „működő számítógépek szociális alapú újrahasznosítása” és szociál-integratív mezőgazdaság.
  • SoPro-tanácsadók képzésének kidolgozása.

Vezető partner

BIENE, Verein Boden- und Bioenergienetzwerk NÖ / EU

Projektpartner

KOMUNITAS OG
LEED Helyi Gazdaság- és Foglalkoztatásfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.
"Foglalkoztató" ZalA-KAR Nonprofit Közhasznú Kft.
BMV Burgenländischer Müllverband
Abfallwirtschaftsverband Radkersburg
Lebenshilfe Radkersburg
Bio Forschung Austria
Die Wiener Volkshochschulen / die Umweltberatung Wien


Acronym

SOPRO HU-AT

Időtartam

03.2012 - 06.2014

ERFA

1.549.003 €

Össz költség

1.822.356 €

Kapcsolat

Bernhard Kuderer, MSc
+43-676-7513373
kuderer@biene-netzwerk.at
http://www.sozialproduziert.at