Common Culture - Common Activities

A Burgenlandi Horvátok már több mint 500 éve élnek számos, az egykori Nyugatmagyarország, falvaiban. Megőrizték nyelvüket és kultúrájukat és mindig is egy stabil összekötő elem voltak Burgenland és a nyugat-magyarországi megyék közt. Manapság a többnyelvűség egy nagy szerepet játszik, mert a szláv-nyelvű országok tagsága által a gazdasági kapcsolatok is megerősödtek. A modern fejlődés megemeli azok személyek lehetőségeit, akik egy szláv nyelvet beszélnek, ez a régió számára is egy fontos előny, hisz a többnyelvűség megkönnyíti a határon átnyúló együttműködést.

A projekt célja a nyelvi kompetencia erősítése valamint a régiók határon átnyúló együttműködésének fokozása és növelése

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósításra:

- Egy kiállítás és egy katalógus szemléletes dokumentáció a horvát törénetröl a nyugatmagyarország-burgenlandi régióban.
- Egy felnőttkiképzési intézmény létrehozása amely a horvát nyelvű képzést fejlesztené.
- Egy fialtaloknak megfelelő zene program kidolgozása horvát dalokkal

Vezető partner

Kroatisches Kultur- und Dokumentationszentrum

Projektpartner

Magyarországi Gradistyei Horvát Fiatalok Egyesülete
ARGE kroatischer Kommunalpolitiker im Burgenland
Muramenti Horvátok Egyesülete

Acronym

COCU

Időtartam

07.2011 - 10.2013

ERFA

210.397 €

Össz költség

247.527 €

Kapcsolat

Martin Ivancsics
+43 664 8198260
hkdc@croates.at