A hátrányos helyzetűek munkaerő-piacra történő integrálása a duális szakképzés keretében

A középfokú képzésből középiskolai végzettség nélkül lemorzsolodó tanulók esélytelenek a munkaerőpiacon. A magyar projektpartnernél a 20-30 százalékos lemorzsolódási arány rendkívül magas. Magyarországon az eddigi szakképzési rendszer a tanulókat nem készítette fel optimálisan a szakmájukra. Ugyanakkor a munkáltatók arra panaszkodnak, hogy nem áll rendelkezésre megfelelő munkaerő. Ezért a 2013/2014-es tanévtől osztrák mintára duális szakképzést vezetnek majd be Magyarországon, amely iskolai elméleti képzést és a vállalkozásokhoz kihelyezett gyakorlati képzést tartalmaz.

Ausztriai tanulmányutak során a magyar szakképzés felelősei áttekintést kapnak arról, miként lehet támogatni a hátrányos helyzetű tanulók integrációját. Következő lépésként közösen kidolgozzák a duális képzés stratégiáját, és adaptálják a hátrányos helyzetű tanulók integrációjára irányuló osztrák modellt. A pedagógusok a vállalkozások képviselőivel közösen kidolgozzák olyan tanfolyamok koncepcióját, amelyek felkészítik a magyarországi és ausztriai vállalatokat és a munkáltatókat az új képzési rendszerre. Kísérleti tanfolyamokon tesztelik, majd kiértékelik a koncepciókat. Annak érdekében, hogy az érintett hátrányos helyzetű tanulók mind az iskolában, mind a gyakorlati képzés során eredményesen haladjanak előre, a 2013/2014-es tanévben két iskola és vállalat bevonásával mentori programot valósítanak meg. E program keretében a projektben felkészített pedagógusok és szakértők 20 hátrányos helyzetű tanulót mentorálnak és kísérnek a szakmai életbe vezető úton.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósításra:

- A duális képzés stratégiájának kidolgozása és az osztrák modell adaptálása
- Tanulmányutak Ausztriába a duális képzési rendszer megismerése céljából
- Tanfolyamkoncepció kidolgozása magyar pedagógusok számára a jó bevált gyakorlati példák alapján
- Kísérleti tanfolyamok megvalósítása pedagógusok és vállalatok számára
- Mentori program megvalósítása a 2013/2014-es tanévre
- Jól bevált gyakorlati példák brosúrája német és magyar nyelven
- Tévé- és rádióriportok (5-5 Ausztriában és Magyarországon)

Vezető partner

Berufsförderungsinstitut Wien (BFI Wien)

Projektpartner

Savaria TISZK Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.

Berufsförderungsinstitut Burgenland (BFI Burgenland)

Acronym

AT-HU ISA

Időtartam

03.2012 - 08.2014

ERFA

365.678 €

Össz költség

430.210 €

Kapcsolat

Dr. Kolar Ernestine
+43 1 81178-10320
e.kolar@bfi-wien.or.at