Határon Átnyúló Elérhetőség - Raszteres Elemzési Adatmodell HU-AT

A régiók, nemzeti és nemzetközi szinten tekintve egyaránt versenyben állnak egymással. A vállalkozásoknak, ahogy a lakosságnak is magas és nagyon eltérő elvárásai vannak a telephelyekkel szemben. A megfelelő telephelyek meghatározása, biztosítása és fejlesztése nagy mértékben hozzájárul a régió versenyképességének növeléséhez és az életminőség javulásához. A telephely választásnál döntő tényező a gazdasági és szociális intézmények közelsége, valamint a munkaerő elérhetősége.
Az ERRAM HU-AT projekt keretében, Alsó-Ausztria, Burgenland és Nyugat-Dunántúl régiókra kiterjedően, egy határon átnyúló elérhetőségi modell kerül kidolgozásra. Az azonos alapadatok és számítási módszerek megteremtésével a telephelyek időbeni, területi és tematikai szempontok alapján történő, összehasonlító értékelése válik lehetővé  a teljes projektrégióra vonatkozóan.

Célok

  • Egy stratégiai tervezési eszköz létrehozása, melynek segítségével a telephelyminőség, kis területi egyégeket vizsgáló, közigazgatási határoktól független, határon átnyúló módon történő számítása és bemutatása válik lehetővé.
  • Az ERRAM segítségével a projektpartnerek képessé válnak a határtérség régió- és területfejlesztése számára tervezési alapok megteremtésére.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

  • Határon átnyúló, telephelyreleváns adatokkal feltöltött, harmonizált adatbank létrehozása.
  • Határon átnyúló elérhetőségi mátrixok modellezése.
  • Egy közös GIS-Tool programozása a regionális potenciálok számítására, valamint az bemutatott eredmények értékelésére és bemutatására egy „A határtérség lehetőségeit bemutató atlasz“-ban.
  • Pilottevékenységek megvalósítása a partnerrégiókban.

Projektbrossúra letöltése

Vezető partner

Regionalverband Industrieviertel - Projektmanagement

Projektpartner

Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
Amt der Burgenländischen Landesregierung, LAD-Raumordnung
Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Abteilung Raumordnung und Regionalpolitik (RU2)


Acronym

ERRAM HU-AT

Időtartam

01.2012 - 12.2014

ERFA

504.575 €

Össz költség

593.618 €

Kapcsolat

Nikolett Raidl
+43 2622 27156-15
n.raidl@industrieviertel.at
http://www.raumordnung-noe.at/index.php?id=319