Educational Cooperation in the Border Region - extended

Az európai integráció egyik legnagyobb vívmánya az európai mobilitás és szabad munkaerőáramlás keretfeltételeinek megteremtése. A határ- és vámellenőrzés megszüntetésével, a munkaerőpiac megnyitásával lehetővé válik a lakó- és munkahely szabad megválasztása, az európai belső piacon ösztönzésre kerülnek a határon átnyúló gazdasági kapcsolatok valamint a szabad kereskedelem. Ausztria és Magyarország közötti fenntartható határokon átnyúló együttműködés biztosításaképpen a nyelvi és interkulturális ismeretek hiányból származó „személyes határokat“ nem rendeletekkel lehet lebontani, hanem ennek elérése érdekében mindkét féltől aktív együttműködésre és motivációra van szükség.

Az elmúlt években az EDUCORB projekt keretében, az ausztriai és magyarországi óvodák és iskolák közötti nyelvi és kulturális ismeretek közvetítése területén fontos eredményeket értünk el. Feladatunk most, ezen sikeres alapokra építve, a nyelvtanulás folyamatosságának biztosítása, és egy megfelelő minőségi szint elérése a szomszédos ország nyelvének és kultúrájának a megismerésében. Az EDUCORB pilot-óvodáiban végrehajtott projektnek köszönhetően az óvodák, a szülők és a gyerekek is motiváltak, ez a korábbi idegen nyelvtanulás sikerességét támasztja alá. Az EDUCORB extended projekt hozzájárul a nyelvelsajátítás fenntarthatóságához, mégpedig úgy, hogy a nyelvoktatást az általános iskolában is folytatják. A sikeres tanulás legfontosabb tényezője a motiváció, mely a tanult nyelvek megélése és alkalmazása által érhető el.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

  • Motiváió é az interkulturáis ismeretek bőíéé szolgáóbilateráis rendezvéyek
  • „Jó gyakorlat – modell” kialakíáa (Nyelvelsajáíá folymatossáa az óoda é iskola kööt)
  • Hatáon ányúóóodai é nyelvtanái háóat kialakíáa
  • 2 nyelvi szimpóium rendezée
  • Hatáon ányúónyái gyakorlat szervezée Magyarorszáon osztrá diáok rézée
  • E-learning válalkozái ismeretek mószertani úmutatóáak elkézíée a felnőtoktatához

Vezető partner

Regionalverband Industrieviertel - Projektmanagement

Projektpartner

Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
Keszthelyi Akadémia Alapítvány
Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulás
Abteilung Kindergärten der NÖ Landesregierung


Acronym

Educorb extended

Időtartam

08.2012 - 12.2014

ERFA

405.033 €

Össz költség

344.278 €

Kapcsolat

Nikolett Raidl
+43 2622 27156 15
n.raidl@industrieviertel.at
www.educorb.eu