Építőipari elemek újrahasználatát célzó regionális hálózat keretfeltételeinek

Ausztriában és Magyarországon a lebontásra szánt épületek túlnyomó részét lerakókban ártalmatlanítják. Az EU tagállamai kötelezettséget vállaltak arra, hogy 2020-ig az építőipari hulladék minimum 70 százalékát újrahasználják vagy -hasznosítják. Az újrahasználatot célzó hálózatok e téren lényegesen hozzájárulnak a hulladék keletkezésének elkerüléséhez és az erőforrások kíméléséhez.

A projekt keretében arra törekednek, hogy határokon átívelően elkészítsék az építőipari elemek újrahasználatát célzó hálózatok (építőelem-hálózatok) létrehozásának koncepcióját Ausztriában és Magyarországon. Először fel kell térképezni és meg kell szüntetni a műszaki, gazdasági, logisztikai és jogi akadályokat.
Következő lépésben tájékoztatják a lényeges piaci szereplőket (pl. hulladékgyűjtők, építési és bontási vállalkozók, kisiparosok stb.) és keresik a kapcsolatot a már eredményesen működő németországi, svájci és holland építőelem-hálózatokkal. A tervek szerint hat-tíz bontás alapján megvizsgálják a bontás egyes munkalépéseit a költségek, a ráfordítás és a költség-haszon vonatkozásában. Egy internetes platformon összekapcsolják egymással a lényeges szereplőket, hogy ezzel is elősegítsék az építőelemek bontását, előkészítését, raktározását és végső soron ismételt beépítését. Egy külön erre a célra készült kézikönyvben útmutatások szerepelnek majd, miként lehet sértetlenül kibontani a különböző építőelemeket.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:
• Az építőipari elemek újrahasználatát célzó hálózat keretfeltételeinek elemezése
• A releváns piaci szereplők adatbázisa
• Hat-tíz bontás dokumentációja és értékelése (felújítás, részleges bontás és teljes bontás)
• A releváns szereplők hálózatba kapcsolását célzó internetes platform létrehozása
• Kétnyelvű kézikönyv

Vezető partner

Ressourcen Management Agentur (RMA)

Projektpartner

Nyugat-magyarországi Egyetem Kooperációs Kutatási Központ Nonprofit Kft.
Wirtschaftskammer Wien

Acronym

RaABa

Időtartam

01.2013 - 12.2014

ERFA

517.446 €

Össz költség

608.760 €

Kapcsolat

Johann Daxbeck
+43 1 91322520
office@rma.at