A DUNA hordalékvizsgálata és menedzsmentje

A Duna sokrétű használata erősen befolyásolta a folyó hordalékmérlegét. A vízlépcsők duzzasztott terében feliszapolódás, míg a szabad folyású szakaszokon medermélyülés tapasztalható. Ez Bécstől keletre kb. évi 2 cm-t, Budapestről keletre pedig évi 3 cm-t jelent. Hajózási szempontból a gázlóknál az alacsony merülési mélység okoz nagy problémát. Ebből következik a hordalékvándorlás vizsgálatának szükségessége. Ausztria és Magyarország között jelenleg nincsenek összehangolt vizsgálati és megoldási módszertani megközelítések, vagyis eltérő mérési és modellezési eljárásokat alkalmaznak a folyóvíz monitoringja során. A két országban a vízépítési modellkísérletekhez szükséges laborfelszerelés sem megfelelő.

A projekt célja a két országban tudományos alapok kidolgozása a Duna hordelékvándorlási problémáinak közös elemzésére és integratív megoldási megközelítések kidolgozására. Egy 5m3/s kapacitású, gravitációs levezetésű kísérleti csatorna is épül a projekt keretében, amely egyben a bécsi jövőbeli vízlaboratórium táplálását is jelenti. Egyidejűleg elkészül a Duna felső és középszakaszán (kavics- és homokmeder, nagyesésű és kisesésű szakaszok) jelentkező különböző problémák összehasonlítása, a szabványosított protokollokon és kézikönyveken alapuló egyeztetett mérési stratégia és modellezés, valamint kidolgozzák a gyakorlati megoldási megközelítéseket.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

  • A 2013-as és 2014-es évek hordalékvándorlási monitoringja a Duna osztrák és magyar szakaszain
  • Számítógépes hordalékmodell-vizsgálatok
  • 5m³/s kapacitású kísérleti csatorna építése
  • Jelentések és publikációk
  • Kétnyelvű kézikönyv
  • Az új intézkedésjavaslatok katalógusa
  • A görgetett és lebegtetett hordalék mérésének optimalizált eszközei

Flyer letöltése

SEDDON projekt az ORF Sendung műsorában

Vezető partner

Universität für Bodenkultur Wien

Projektpartner

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (EDUVIZIG)

Acronym

SEDDON

Időtartam

01.2013 - 12.2014

ERFA

1.560.091 €

Össz költség

1.835.402 €

Kapcsolat

Univ. Prof. DI Dr. Helmut Habersack
+43 1 3189900-101
helmut.habersack@boku.ac.at
http://seddon.boku.ac.at